Eвалуација рада школе

23.фебруара 2018. Године у Шосо “Антон скала” је извршена спољна евалуација рада школе од стране комисије министарства просвете – школске управе Нови Сад. Са великим поносом истичемо да је квалитет рада школе оцењен највишом оценом 4.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image