Обућарска радионица
  • Класирање коже према изгледу и велицини и припремање за кројење
  • Припремање материјала и шаблона
  • Полагање шаблона на материјал
  • Избегавање грешака на кожи
  • Ручно кројење код тврдих шаблона
  • Кројење машином за исецање
  • Кројење осталих помоћних материјала за израду обуће
  • Обрада искројених горњих делова обуће
  • Шивење обуће: шивење горњих делова обуће, спајање горњих са доњим деловима обуће, завршна обрада обуће, израда појединих врста обуће, контрола шивења
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image