Графичарска радионица

У оквиру Графичког студија одвија се стручно-теоријска и практична настава у подручју рада “хемија неметали графичарство” у два образовна профила: помоћник књиговесца и сито штампар, (укупно 44 ученика).


Графички манипулант

Једногодишње оспособљавање за рад (школовање траје 1 годину). На крају школовања добија се сведочанство и уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност.

Сито штампар лл степен (школовање траје 2 године)

На крају школовања добијају се сведочанство и диплома о стеченом образовању за рад у трајању од две године.

На стручно теоријској и практичној настави ученици се упознају са графичким материјалима: папирима, полукартонима, картонима, лепенком, специјалним подлогама за штампу (пластичним масама, керамиком, дрветом, металом, текстилом, гумом), сито бојама, фотографским материјалима, сито хемијом, алатима, сито формама, начинима примене кроз фазе графичког потупка: наношењем светло осетљиве емулзије, монтажом копирног предлошка, снимањем и развијањем сита, припремом за штампу, штампањем и контролом квалитета отиска, као и начином понашања на радном месту (припрема и одржавање алата, опреме, радионице и заштита на раду).

Помоћник књиговесца ллл степен ( школовање траје 3 године )

На крају школовања добијају се сведочанство и диплома о стеченом средњем образовању у трајању од 3 године. На теоријској и практичној настави упознаје са графичким материјалима (папирима, полукартонима, картонима, лепенком, лепком, бојама, пресвлакама), графичким алатима, основним и помоћним књиговезачким машинама и књиговезачким операцијама (бројањем, савијањем, сакупљањем, лепљењем, шивењем, коричењем, повезивањем брошираног и тврдог повеза, штанцовањем, паковањем), као и начином понашања на радном месту (припрема и одржавање алата, опреме, радионице и заштита на раду).

Повезано

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image