Кулинарска радионица

Припремање и довршавање јела и одлагање намирница:

  • учествовање у преузимању сировина из складишта;
  • учествовање у припремању намирница и њиховој обради;
  • обављање термичке обраде намирница;
  • стављање припремљених јела и посластица у водену купку и остале просторе предвидене за издавање јела и посластица;
  • одлагање прибора за издавање јела и посластица ради дистрибуције;
  • слагање неупотребљених намирница у наменске просторије и уредаје.

Чишћење, конзервирање и деконзервирање инвентара и објеката:

 • чишћење и поспремање простора, посуда, прибора и машина који су коришћени у току дана;
 • учествовање у конзервирању посуда, прибора, уређаја и објеката, и деконзервирање пре употребе, припремање инвентара за попис и оштећеног инвентара за отпис.

Хигијенска заштита особља, посуда, прибора и објеката:

 • спровођење личне хигијене и хигијене рада у извршавању послова и радних задатака;
 • учествовање у одстрањивању покварене и загађене хране;
 • учествовање у спровођењу дезинфекције и дератизације простора, посуда и прибора.

Повезано

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image