Машинска радионица

Израђивање делова металних конструкција:

 • припремање машина, алата и прибора за рад;
 • израђивање делова од дебљих лимова и металних профила у цеви;
 • обрађивање ивица и површина турпијама;
 • бушење рупа и отвора руцним бушилицама, стоним и стубним бушилицама,
 • обликовање делова у алатима;
 • брушење ивица и површина ручном брусилицом;
 • спајање делова закивањем вијцима и наврткама, клиновима;
 • нарезивање и урезивање навоја стандардним алатом, исправљање, пеглање, дотеривање и полирање делова руцним алатом или на машинама;
 • оштрење приручног алата;
 • одржавање чистоће и подмазивање машина, алата и прибора.

Израдивање елемената од лима за возила:

кројење лимова по шаблону;
закивање лима заковицама по кружном или полукружном саставу;
раздвајање лимова сечењем.
Монтирање шкољки и каросерија возила.

Оправљање лимарије возила:

 • исецање оштећених делова лимарије возила;
 • израђивање делова лимарије за возила ради замене, замена оштећених
 • делова закивањем или гасним заваривањем;
 • чишћење и дотеривање спојених површина и облика уз коришћење преносне брусилице шаблона и руцног алата.

Повезано

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image