Молерска радионица

Моловање зидних површина:

 • извођење припрема за молерске радове;
 • скидање старе боје;
 • обрада зидова и плафона гипсом, дисперзивним материјалима, изолацијом;
 • импрегнационим материјалима;
 • обрада зидова каолином у разним тоновима;
 • обрада зидова дисперзивним бојама;
 • извођење молераја ваљцима и шаблонима;
 • обрада зидова уљаним бојама;
 • обављање разних врста поправки молерских радова.

Фарбање дрвених и металних површина:

  • извођење припрема за фарбарске радове;
  • наношење основних, заштитних и завршних премаза;
  • лакирање бојених елемената;
  • наношење заштитних премаза и лакирање ламперија и паркета;
  • обављање разних врста поправки фарбарских радова.

Постављање тапета:

 • изводење припремних радова и постављање свих врста тапета и украсних трака;
 • обављање разних врста поправки тапетарских радова.

Повезано

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image