Подручје рада машинство и обрада метала – образовни профил бравар

Наставни предмети трогодишњег школовања за подручје рада машинство и обрада метала – образовни профил бравар су:

 • Српски језик
 • Математика
 • Физичко васпитање
 • Уређење друштва
 • Технологија рада
 • Основе машинства
 • Материјали и обрада метала
 • Техничко цртање
 • Практична настава

Практична настава за ученике наше школе одвија се у оквиру машинске радионице средње техничке школе кроз активности:

 • Припремања машина, алата и прибора за рад
 • Обрађивања ивица и површина турпијама
 • Бушења рупа и отварања ручним бушилицама
 • Обликовања делова у алатима
 • Брушења ивица и површина ручном брусилицом
 • Спајања делова закивањем вијцима и наврткама, клиновима
 • Нарезивања и урезивања навоја стандардним алатом, исправљања, пеглања, дотеривања и полирања делова ручним алатом
 • Оштрења приручног алата
 • Одржавања чистоће и подмазивања машина, алата и прибора
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image