Подручје рада текстилство и кошарство – образовни профил ручни ткач

Наставни предмети за трогодишњег школовања за подручје рада текстилство и кошарство – образовни профил ручни ткач су

 • Српски језик
 • Математика
 • Физичко васпитање
 • Уређење друштва
 • Технологија ткања
 • Текстилна влакна
 • Машине и алати
 • Познавање материјала
 • Практична настава

Практична настава се одвија у оквиру ткачке радионице кроз активности:

 • Чишћења тканина на разбоју
 • Припремања разбоја за ткање
 • Припреме основе за ткање
 • Везивања ткачког чвора
 • Увођења и навезивања основе
 • Припремања нити и брда
 • Увођења и навезивања основе
 • Припремања нити и брда
 • Увођења основе у нити и брда
 • Приремања потке за ткање
 • Визуелне контроле потке и намотаја на цевке
 • Припремања ручног разбоја за ткање
 • Проналажења и навезивања покиданих основних жица
 • Ручног ткања на разбју
 • Послуживања разбоја
 • Допремања сировине и отпремања производа и полупроизвода
 • Чишћења разбоја и радног места
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image