Помоћ у кући

Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и њихове породице

Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју представља пружање подршке породици у обављању свакодневних кућних послова, нези и чувању детета у смислу провођења структуираног времена са дететом, а све у циљу оснаживања породице и осамостаљивању детета.
Највећи део помоћи у кући спроводе неговатељице.

Главне активности помоћи у кући:

  • Помоћ у обезбеђивању исхране – набавка намирница и припрема оброка
  • Помоћ у одржавању личне хигијене детета
  • Чување, анимација, структурирање слободног времена детета
  • Ангажовање стручног мобилног тима (Дефектолог-логопед, дефектолог, психолог…) у складу са индивидуалним планом подршке
  • Информисање и саветовање потенцијалних корисника услуге помоћи у кући путем контакт центра 24/7
  • Сарадња са родитељима

Коме је намењена услуга помоћ у кући?

Услуга помоћ у кући је намењена деци и младима са сметњама у развоју и њиховим породицама са територије општине Стара Пазове, узраста од 0 до 27 година који нису били обухваћени другим дневним услугама социјалне заштите или нису били укључени у образовни систем.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image