Сензорна соба за стимулацију

Сензорна соба за стимулацију је безбедна соба обложена струњачама у којој деца и млади са сметњама у развоју, окружени разним стимулусима, специјалним осветљенејем, музиком, различитим предметима и уз помоћ терапеута развијају спосоности можданих функција да обрађују, интегришу информације из спољног света како би лакше функционисали.
Сензорна стимулација је намењена деци и младима са свим врстама сензорног оштећења.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image