Вашар спретних руку

Циљ оснивања вашара је афирмација ученичког стваралаштва, развој креативности, комуникативности, препознавање стваралачких квалитета и неговање радних навика.

До сада су одржане четири манифестације а продајом својих производа ученици школе и корисници дневног боравка стичу самопоуздање и осећај личног доприноса животу заједнице.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image