Основна школа

Основна школа за децу са сметњама у развоју

Основна школа за децу са сметњама у развоју се похађа по редовном школском програму за први и други циклус основног образовања и васпитања, али на основу индивидуалног образовног плана који за сваког ученика, на основу његових потреба, израђује стручни тим за инклузивно образовање.по редовном школском програму за први и други циклус основног образовања и васпитања, али на основу индивидуалног образовног плана који за сваког ученика, на основу његових потреба, израђује стручни тим за инклузивно образовање.

Школски програм за сваки разред садржи обавезне наставне предмете, обавезне изборне и изборне наставне предмете. Такође, ученици основне школе су у могућности да поред наведених наставних предмета похађају и часове индивидуалне наставе у оквиру којих добијају подршку логопеда и реедукатора/соматопеда. Наставници индивидуалне наставе, у оквиру часова стимулишу развој говора и језика, психомоторике, перцептивних и моторичких функција.

Ученици су обухваћени и радом секција према сопственом афинитету и склоностима. На располагању су: рецитаторско-драмска, креативна, ритмичка, ликовна, спортска, саобраћајна, музичка, текстилна, еколошка, реторичка, секција домаћинства, секција енглеског и секција словачког језика.

Први разред

Обавезни наставни предмети:
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Математика
 • Свет око нас
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање
Обавезни изборни наставни предмети:
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање.
Изборни наставни предмети:
 • Чувари природе
 • Лепо писање
 • Народна традиција.

Други разред

Обавезни наставни предмети:
 • Спрпски језик
 • Енглески језик
 • Математика
 • Свет око нас
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање
Обавезни изборни предмети:
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање.
Изборни наставни предмети:
 • “Чувари природе”
 • “од играчке до рачунара”
 • “народна традиција”.

Трећи разред

Обавезни наставни предмети:
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Математика
 • Природа и друштво
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање

Обавезни изборни наставни предмети :

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
Изборни наставни предмети:
 • “Чувари природе” или
 • “од играчке до рачунара”
 • “народна традиција”.

Четврти разред

Обавезни наставни предмети:
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Математика
 • Природа и друштво
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање
Обавезни изборни наставни предмети :
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
Изборни наставни предмети:
 • “Чувари природе”
 • “од играчке до рачунара”
 • “народна традиција”.

Пети разред

Обавезни наставни предмети:
 • Цртање
 • Сликање
 • Вајање
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Историја
 • Географија
 • Математика
 • Биологија
 • Техника и технологија
 • Физичко и здравствено васпитање
 • Информатика и рачуноводство
Обавезни изборни наставни предмети :
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање.
 • Други страни језик или корективно-превентивне вежбе и игре.
 • Матерњи језик-говор са елементима националне културе.
Слободне наставне активности:
 • Чувари природе
 • Информатика и рачунарство

Шести разред

Обавезни наставни предмети:
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Историја
 • Географија
 • Математика
 • Биологија
 • Техничко и информатичко образовање
 • Физичко васпитање
 • Физика
Обавезни изборни наставни предмети :
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Корективно-превентивне вежбе и игре
 • Физичко васпитање-изабрани спорт
Слободне наставне активности:
 • Чувари природе
 • Информатика и рачунарство
 • Цртање, сликање, вајање.

Седми разред

Обавезни наставни предмети:
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Историја
 • Географија
 • Математика
 • Биологија
 • Техничко и информатичко образовање
 • Физичко васпитање
 • Физика
 • Хемија
Обавезни изборни наставни предмети :
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Корективно-превентивне вежбе и игре
 • Физичко васпитање-изабрани спорт
Слободне наставне активности:
 • Чувари природе
 • Информатика и рачунарство
 • Цртање, сликање, вајање

Осми разред

Обавезни наставни предмети:
 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Историја
 • Географија
 • Математика
 • Биологија
 • Техничко и информатичко образовање
 • Физичко васпитање
 • Физика
 • Хемија
Обавезни изборни наставни предмети :
 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Корективно-превентивне вежбе и игре
 • Физичко васпитање-изабрани спорт
Слободне наставне активности:
 • Чувари природе
 • Информатика и рачунарство
 • Цртање, сликање, вајање.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image