Radionice-121
Molerska radionica
Molovanje zidnih površina:

 • izvođenje priprema za molerske radove;
 • skidanje stare boje;
 • obrada zidova i plafona gipsom, disperzivnim materijalima, izolacijom;
 • impregnacionim materijalima;
 • obrada zidova kaolinom u raznim tonovima;
 • obrada zidova disperzivnim bojama;
 • izvođenje moleraja valjcima i šablonima;
 • obrada zidova uljanim bojama;
 • obavljanje raznih vrsta popravki molerskih radova.

Farbanje drvenih i metalnih površina:

 • izvođenje priprema za farbarske radove;
 • nanošenje osnovnih, zaštitnih i završnih premaza;
 • lakiranje bojenih elemenata;
 • nanošenje zaštitnih premaza i lakiranje lamperija i parketa;
 • obavljanje raznih vrsta popravki farbarskih radova.

Postavljanje tapeta:

 • izvodenje pripremnih radova i postavljanje svih vrsta tapeta i ukrasnih traka;
 • obavljanje raznih vrsta popravki tapetarskih radova.

Mašinska radionica
Izrađivanje delova metalnih konstrukcija:

 • pripremanje mašina, alata i pribora za rad;
 • izrađivanje delova od debljih limova i metalnih profila u cevi;
 • obrađivanje ivica i površina turpijama;
 • bušenje rupa i otvora rucnim bušilicama, stonim i stubnim bušilicama, oblikovanje delova u alatima;
 • brušenje ivica i površina ručnom brusilicom;
 • spajanje delova zakivanjem vijcima i navrtkama, klinovima;
 • narezivanje i urezivanje navoja standardnim alatom, ispravljanje, peglanje, doterivanje i poliranje delova rucnim alatom ili na mašinama;
 • oštrenje priručnog alata;
 • održavanje čistoće i podmazivanje mašina, alata i pribora.

Izradivanje elemenata od lima za vozila:

 • krojenje limova po šablonu;
 • zakivanje lima zakovicama po kružnom ili polukružnom sastavu;
 • razdvajanje limova sečenjem.

Montiranje školjki i karoserija vozila.

Opravljanje limarije vozila:

 • isecanje oštećenih delova limarije vozila;
 • izrađivanje delova limarije za vozila radi zamene, zamena oštećenih delova zakivanjem ili gasnim zavarivanjem;
 • čišćenje i doterivanje spojenih površina i oblika uz korišćenje prenosne brusilice šablona i rucnog alata.

Kulinarska radionica
Pripremanje i dovršavanje jela i odlaganje namirnica:

 • učestvovanje u preuzimanju sirovina iz skladišta;
 • učestvovanje u pripremanju namirnica i njihovoj obradi;
 • obavljanje termičke obrade namirnica;
 • stavljanje pripremljenih jela i poslastica u vodenu kupku i ostale prostore predvidene za izdavanje jela i poslastica;
 • odlaganje pribora za izdavanje jela i poslastica radi distribucije;
 • slaganje neupotrebljenih namirnica u namenske prostorije i uredaje.

Čišćenje, konzerviranje i dekonzerviranje inventara i objekata:

 • čišcenje i pospremanje prostora, posuda, pribora i mašina koji su korišćeni u toku dana;
 • učestvovanje u konzerviranju posuda, pribora, uređaja i objekata, i dekonzerviranje pre upotrebe, pripremanje inventara za popis i oštećenog inventara za otpis.

Higijenska zaštita osoblja, posuda, pribora i objekata:

 • sprovođenje lične higijene i higijene rada u izvršavanju poslova i radnih zadataka;
 • učestvovanje u odstranjivanju pokvarene i zagađene hrane;
 • učestvovanje u sprovođenju dezinfekcije i deratizacije prostora, posuda i pribora.

Pekarska radionica

 • Pripremanje i doziranje sirovina,
 • Ručna priprema za dodavanje sastojaka,
 • Upravljanje automatskim uređajima za doziranje,
 • Priprema mase za kolače i nadeva za peciva,
 • Obrada testa,
 • Merenje i oblikovanje testa,
 • Stresanje testa na dozirnu liniju,
 • Ručno merenje i oblikovanje,
 • Nadgledanje fermentacije i pečenje,
 • Priprema testa i peći za pečenje,
 • Ulaganje oblikovanog testa i vađenje ispečenog hleba,
 • Evidencija pečenih proizvoda,
 • Kontrola pečenja.

Cvećarska radionica

 • Pravilno korišćenje alata za proizvodnju i negovanje biljaka,
 • Rad u plasteniku,
 • Priprema zemljišta za setvu i sađenje,
 • Setva i sađenje bilja,
 • Borba protiv biljnih bolesti i štetočina,
 • Proizvodnja i negovanje rasada,
 • Proizvodnja saksijskog cveća,
 • Berba bilja,
 • Savlavadavanje osnovnih principa aranžiranja,
 • Aranžiranje cvetnih dekoracija za određene prilike,
 • Veštine aranžiranja (izbor posude, značaj bilja, biljni materijal i pomoćni materijal).

Keramička radionica

 • Priprema gline za oblikovanje
 • Modelovanje gline prstima
 • Modelovanje gline grnčarskim alatima
 • Modelovanje gline kalupima
 • Rad na grnčarskom točku
 • Oblikovanje grnčarije na točku
 • Sušenje predmeta od gline
 • Pravilna upotreba peći za keramiku
 • Pećenje terakote
 • Obrada i bojenje predmeta od terakote
 • Dekoracija predmeta za finalno pečenje
 • Pečenje i glaziranje keramike
 • Finalna obrada keramike

Stolarska radionica

 • Izrađivanje galanterijskih predmeta od drveta (kuhinjski pribor, vešalice za odela, čiviluci, šahovske figure, ukrasni predmeti, ornamentalne vešalice za zavese, ramovi za slike)
 • Izrađivanje modela prema crtežu ili ličnoj kreaciji: izbor materijala i određivanje postupka izrade predmeta u unikatnoj ili serijskoj proizvodnji
 • Obrađivanje građe rezanjem i blanjanjem ručno ili mašinski
 • Obeležavanje materijala prema crtežu
 • Obrađivanje materijala i određivanje rezanja, blanjanjem, dletom, nožem, rezbarenjem, paljenjem (izrada ornamenata usijanom žicom)
 • Čišcenje, brušenje, poliranje i glacanje urađene drvene galanterije
 • Obrađivanje materijala mašinski
 • Rukovanje mašinom za blanjanje, cirkularnom i tračnom testerom, stonom glodalicom, mašinom za dubljenje i sl.

Grafička radionica
U okviru Grafičkog studija odvija se stručno-teorijska i praktična nastava u području rada “hemija nemetali grafičarstvo” u dva obrazovna profila: pomoćnik knjigovesca i sito štampar, (ukupno 44 učenika).

Grafički manipulant

Jednogodišnje osposobljavanje za rad (školovanje traje 1 godinu). Na kraju školovanja dobija se svedočanstvo i uverenje o položenom ispitu za stručnu osposobljenost.

Sito štampar ll stepen (školovanje traje 2 godine)

Na kraju školovanja dobijaju se svedočanstvo i diploma o stečenom obrazovanju za rad u trajanju od dve godine.

Na stručno teorijskoj i praktičnoj nastavi učenici se upoznaju sa grafičkim materijalima: papirima, polukartonima, kartonima, lepenkom, specijalnim podlogama za štampu (plastičnim masama, keramikom, drvetom, metalom, tekstilom, gumom), sito bojama, fotografskim materijalima, sito hemijom, alatima, sito formama, načinima primene kroz faze grafičkog potupka: nanošenjem svetlo osetljive emulzije, montažom kopirnog predloška, snimanjem i razvijanjem sita, pripremom za štampu, štampanjem i kontrolom kvaliteta otiska, kao i načinom ponašanja na radnom mestu (priprema i održavanje alata, opreme, radionice i zaštita na radu).

Pomoćnik knjigovesca lll stepen ( školovanje traje 3 godine )

Na kraju školovanja dobijaju se svedočanstvo i diploma o stečenom srednjem obrazovanju u trajanju od 3 godine. Na teorijskoj i praktičnoj nastavi upoznaje sa grafičkim materijalima (papirima, polukartonima, kartonima, lepenkom, lepkom, bojama, presvlakama), grafičkim alatima, osnovnim i pomoćnim knjigovezačkim mašinama i knjigovezačkim operacijama (brojanjem, savijanjem, sakupljanjem, lepljenjem, šivenjem, koričenjem, povezivanjem broširanog i tvrdog poveza, štancovanjem, pakovanjem), kao i načinom ponašanja na radnom mestu (priprema i održavanje alata, opreme, radionice i zaštita na radu).

Tkačka radionica

 • Čišcenje tkanina na razboju
 • Pripremanje razboja za tkanje
 • Priprema osnove za tkanje
 • Utvrđivanje grešaka i njihovo ostvarivanje
 • Vezivanje tkačkog čvora
 • Snovanje osnove
 • Uvođenje i navezivanje osnove
 • Pripremanje niti i brda
 • Uvođenje osnove u niti i brda
 • Pripremanje potke za tkanje
 • Vizuelna kontrola potke i namotaja na cevke
 • Pripremanje ručnog razboja za tkanje
 • Pronalaženje i navezivanje pokidanih osnovnih žica
 • Ručno tkanje na razboju
 • Posluživanje razboja
 • Dopremanje sirovine i otpremanje proizvoda i poluproizvoda
 • Čišcenje razboja i radnog mesta.

Krojačka radionica

 • Izrađivanje i prepravljanje proizvoda šivenjem: ženskog i dečjeg rublja, ženskih i devojačkih haljina, suknji, bluza, košulja, muških i dečačkih košulja, kecelja, maramica, narodnih nošnji, posteljine, presvlaka, zavesa, šalova, kravata, podbradaka, naramenica, običnih pojaseva, jastučnica, i sličnih unikatnih vanserijskih, specijalnih proizvoda za opštu, scensku, profesionalnu, sportsku primenu.
 • Nabavka odnosno preuzimanje materijala, uzimanja mere i uputstava, krojenje, vezenje, izrađivanje ukrasa i druge opreme, sastavljanje šivenjem, pripremanje mašina i alata, peglanje i dovršavanje i isporučivanje naručiocima ili prodavanje.
 • Šivenje scenske odece, prilagođavanje, prepravljanje, popravljanje, dorađivanje, peglanje, doterivanje i održavanje.

Obućarska radionica

 • Klasiranje kože prema izgledu i velicini i pripremanje za krojenje
 • Pripremanje materijala i šablona
 • Polaganje šablona na materijal
 • Izbegavanje grešaka na koži
 • Ručno krojenje kod tvrdih šablona
 • Krojenje mašinom za isecanje
 • Krojenje ostalih pomoćnih materijala za izradu obuće
 • Obrada iskrojenih gornjih delova obuće
 • Šivenje obuće: šivenje gornjih delova obuće, spajanje gornjih sa donjim delovima obuće, završna obrada obuće, izrada pojedinih vrsta obuće, kontrola šivenja

Frizerska radionica

 • Negovanje kose i vlasišta – pranje
 • Namotavanje, ispiranje
 • Dezinfekcija i masiranje lica i vlasišta
 • Pripremanje lica za brijanje
 • Brijanje brade i dlake po licu
 • Šišanje i skraćivanje kose
 • Negovanje kose
 • Brijanje i izbrijavanje vrata
 • Češljanje, oblikovanje i polaganje pramenova, uvijanje pletenica i umetanje vlasnih uložaka i sl.
 • Kreiranje muške frizure
 • Šišanje i kreiranje ženske frizure
 • Prepariranje kose, ispravljanje kovrdžave kose
 • Sušenje i feniranje kose
 • Bojenje kose
 • Beljenje, šatiranje kose i izvlačenje pramenova
 • Toniranje kose
 • Fiksiranje frizure

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image