Саветовалиште

Основна идеја функционисања саветовалишта за родитеље је неговање партнерског односа на релацији родитељ-терапеут кроз следеце активности:

  • Индивидуални разговори са родитељима (анамнестички и по потреби терапеутски)
  • Едукација родитеља
  • Укључивање корисника-родитеља у процес рехабилитације-едукације
  • Подршка и оснаживање родитеља (формирање група подршке)
  • Континуирано праћење потреба родитеља (примена упитника)
  • Информисање и укључивање нових корисника
  • Укљуцивање партнера у активности локалне заједнице

 

 

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image