Окосницу наставног кадра у ШОСО „Антон Скала“ чине дефектолози различитог профила. Од
укупно 24 дефектолога, у Школи ради:

– 13 олигофренолога
– 5 логопеда
– 4 соматопеда
– 1 специјални педагог
– 1 тифлолог
Остали део наставног кадра чине:
– професор српске књижевности и језика
– дипломирани филолог
– дипломирани историчар
– професор физичког васпитања
– музички педагог
– дипломирани инжењер организационих наука
– дипломирани машински инжењер
– тексилни инжењер
– теолог

Стручну службу чине:

– психолог
– педагог

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image