Столарска радионица
  • Израђивање галантеријских предмета од дрвета (кухињски прибор, вешалице за одела, чивилуци, шаховске фигуре, украсни предмети, орнаменталне вешалице за завесе, рамови за слике)
  • Израђивање модела према цртежу или личној креацији: избор материјала и одређивање поступка израде предмета у уникатној или серијској производњи
  • Обрађивање грађе резањем и блањањем ручно или машински
  • Обележавање материјала према цртежу
  • Обрађивање материјала и одређивање резања, блањањем, длетом, ножем, резбарењем, паљењем (израда орнамената усијаном жицом)
  • Чишчење, брушење, полирање и глацање урађене дрвене галантерије
  • Обрађивање материјала машински
  • Руковање машином за блањање, циркуларном и трачном тестером, стоном глодалицом, машином за дубљење и сл.

Повезано

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image