Ткачка радионица
 • Чишћење тканина на разбоју
 • Припремање разбоја за ткање
 • Припрема основе за ткање
 • Утврђивање грешака и њихово остваривање
 • Везивање ткачког чвора
 • Сновање основе
 • Увођење и навезивање основе
 • Припремање нити и брда
 • Увођење основе у нити и брда
 • Припремање потке за ткање
 • Визуелна контрола потке и намотаја на цевке
 • Припремање ручног разбоја за ткање
 • Проналажење и навезивање покиданих основних жица
 • Ручно ткање на разбоју
 • Послуживање разбоја
 • Допремање сировине и отпремање производа и полупроизвода
 • Чишчење разбоја и радног места.

Повезано

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image