Визија школе

Визија је пожељна, холистичка слика школе и одсликава њену будућу стратегију. У том смислу водили смо се идејом да сви успеси и постигнућа школе и њених појединаца, а није их мало, не смеју правити атмосферу самозадовољства и самодовољности јер у том случају нема места за ново, иновативно, другачије и напредније.

Након што смо постигли да нама школа постане једна од најсавременијих и технички најопремљенијих школа овог типа у региону визија школе је да, између осталог одговори на све, и оне најосетљивије и најспецифичније потребе ученика пружајући им могућност коришћења најновијих асистивних технологија у процесу наставе и ваннаставних активности као и логопедском и корективно превентивном раду. Сматрамо да, ако својим ученицима обезбедимо једнаке могућности и услове за усвајање знања и вештина као што их имају ученици типичног развоја, могу постићи много више од онога што од њих захтевамо или очекујемо.

Своју школу видимо као модерну, отворену школу са атрактивним образовним услугама, школу која тежи активној улози у свом окружењу и ослушкивању потреба и интереса тог истог окружења уводећи нове образовне профиле у трогодишњем средњем стручном образовању. Видимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, а неће те промене само пратити.
Школу видимо и као ресурсни центар који би повезао рану интервенцију и третман, предшколско и школско као и средње образовање и васпитање, сервисне услуге у виду пружања свих врста подршке и помоћи свима који се налазе у инклузивном процесу, дневни боравак за младе, али и старије особе са инвалидитетом и радне центре помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама, холистичко рехабилитациони центар и сензорно-терапеутски врт.

Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење али и живот у складу са потребама и интересовањима ученика и времана у коме живе, да се у њој уважавају различитости, развија самосталност и брига о себи и другоме, да наши ученици иду у сусрет будућности која долази, а да им наставници и комплетно особље школе у томе буду креативна подршка.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image