Основна идеја функционисања сервиса за родитеље је неговање партнерског односа на релацији родитељ-терапеут кроз следеће активности:

  • Индивидуални разговори са родитељима (анамнестички и по потреби терапеутски)
  • Едукација родитеља
  • Укључивање корисника-родитеља у процес рехабилитације-едукације
  • Подршка и оснаживање родитеља (формирање група подршке)
  • Континуирано праћење потреба родитеља (примена упитника)
  • Информисање и укључивање нових корисника
  • Укључивање партнера у активности локалне заједнице

Такође улога сервиса за родитеље јесте правовремено информисање родитеља о: терминима за пријем родитеља наставника, термину за Дан отворених врата у установи, текућим и планираним активностима у школи и слично.

Осим актуелних информација, на овом месту, ћете моћи наћи и корисне документе који се односе на остваривање права из области здравства, социјалне заштите и слично.

 

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image