Пушење дувана је значајна претња здрављу и један од водећих фактора ризика за велики број болести. У циљу подизања свести о штетности дуванског дима за наше здравље ученици средње школе заједно са наставником Немањом Товирац 31.01.2023. обележили су Национални дан без дуванског дима ,,СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА”.