Сензорна соба за релаксацију

Сензорна соба за релаксацију је соба опремљена тапацираним белим подом и тапацираним белим зидовима и служи за опутање чула и релаксацију, усмерава пажњу, повећава меморију, олакшава учење и утиче на сензорне и психичке сметње, смањује напетост, анксиозност, агресивност и доводи до стања ,,смирене будности”.
Сензорна соба за релаксацију намењена је деци и младима са аутизмом, са слабим когнитивним способностима, Дауновим синдромом, церебралном парализом и повредама мозга.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image