Историјат ШОСО ,,Антон Скала''

ШОСО „Антон Скала“ носи назив чувеног педагога и дефектолога с краја 19. и почетка 20. века, пионира у области дефектолошке теорије и праксе. То је међуопштинска школа у којој се скоро 45 година васпитавају и образују деца са сметњама у развоју укључујући и децу са аутистичним спектром.
Сама школска зграда, првобитно породична кућа, датира из 1830. године. Објекат је претрпео неколико адаптација у смислу реновирања и проширења простора још у годинама много пре но што је имала намену која јој је касније додељена.

Много година касније, јуна 1972. године, СО Стара Пазова и СО Инђија доносе одлуку о оснивању међуопштинске школе под првобитним називом Специјална основна школа „Антон Скала“. У судски регистар Привредног суда у Сремској Митровици уписана је решењем под бројем фи-598-88.
Свој развојни пут школа је започела са свега 12 наставника, али и са великом жељом и амбицијом да својим ученицима обезбеди адекватно образовање и васпитање кроз стручни третман, пре свега, дафектолога који су чинили, а и данас чине окосницу наставног кадра, а касније и кроз рад наставника других профила и стручних сарадника.

Дуго се школа бавила само основним образовањем својих ученика. У годинама које су долазиле, она је амбициозно ширила спектар свог деловања и то, како у погледу оспособљености да ради са све широм популацијом ученика са сметњама у развоју у смислу обухвата најразличитијих типова ометености, тако и у погледу обезбеђивања континуитета у стручном оспособљавању у школи након завршеног осмогодишњег школовања.

Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-715/94-03 од 11.04.1995. године Специјална основна школа „Антон Скала“ преименује се у Школа за основно и средње образовање „Антон Скала“ (у даљем тексту ШОСО) и региструје и за средње образовање у трогодишњем трајању за подручје рада текстилство и кожарство-образовни профил ручни ткач и за подручје рада машинство и обрада метала-образовни профил бравар. Као ШОСО „Антон Скала“ уписана је у судски регистар Привредног суда Сремска Митровица 26.12.1995. године под бројем фи-1149/95.
Септембра 1997. године ШОСО „Антон Скала“ проширује делокруг свог рада и на територију општине Пећинци, отворивши своје пето подручно одељење, поред одељења у Новој Пазови, Инђији, Чортановцима и Бешки.

За историјат школе неопходно је назначити да смо први у дого година били једина школа у Војводини која је свог радника-дефектолога увела у редовне, такозване, типичне школе за потребе превентивно-корективног рада.

Прва значајна реконструкција школске зграде, када је уведено и централно грејање у целокупном њеном простору, спроведено је у периоду од фебруара до јуна 2000. године реализацијом Пројекта „Социјално-образовна подршка и обнова школе за ментално хендикепиране особе у Старој Пазови“, а који је одобрио ИО СО Стара Пазова 9.2.2000. године. Школа и школско игралиште су тада делимично обновљени средствима Владе Италије и организације „НОВА ФРОНТИЕРА МИЛАНО ИТАЛИА“. Такође у два наврата, 2009. и 2011. године, извршено је комплетно реновирање кровне конструкције школе у сарадњи са Дирекцијом за изградњу Општине Стара Пазова.

ШОСО „Антон Скала“ налази се у ужем центру града, а у њеном непосредном окружењу налазе се многобројне значајне установе и објекти као што су: Центар за социјални рад, Културни центар са позоришном и биоскопском салом, Дом здравља, Хала спортова, Градски парк, Дневни центар за одрасла и стара лица, ПУ „Полетарац“ као и Градски трг-Трг Зорана Ђинђића као место одржавања разних културних манифестација, трибина, концерата и осталих градских догађаја. Све поменуте установе и градски простори у близини школе су од великог значаја за реализацију наставних и ваннаставних активности школе. Са свим наведеним ресурсима школа има изузетну сарадњу коју максимално користи како би својим ученицима омогућила што квалитетније образовање и васпитање као и прео потребну интеграцију у локалну и ширу друштвену заједницу.

2016. године прихваћен је предлог Пројекта на расписаном конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине и, током исте године, извршена најтемељнија и најкомплекснија реконструкција и адаптација школске зграде. У склопу адаптације. Општина Стара Пазова је обезбедила средства и опремила комплетан простор новим школским и канцеларијским инвентаром.
Данас је ШОСО „Антон Скала“ једна од најсавременијих и технички најопремљенијих школа у Републици Србији.

Школска зграда обухвата укупно 572 м2 изузимајући спортски терен и школско двориште. Састоји се од 8 учионица, 2 радионице, фискултурне сале, кабинета за логопедске и кабинета за психомоторне вежбе, кабинета за педагошко-психолошку службу, трпезарије, кухиље, зборнице, канцеларијског дела и осталих неопходних просторија, укључујући и најсавременије тоалете.
На основу Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 55/13, чланови 3, 10 и 18), у ШОСО „Антон Скала“ школују се ученици са вишеструким сметњама у развоју, укључујући и ученике са аутистичним спектром.