Упознајте наш колектив

Зближавање је почетак, остајање заједно је напредак, сарађивање је успех. – Хенри Форд

Тања Тодоровић

Тања Тодоровић

Директорка школе

Веселка Совиљ

Веселка Совиљ

Помоћник директора и организатор практичне наставе

Ана Антонијевић - Ракић

Ана Антонијевић - Ракић

Стручни сарадник у посебним условима - педагог

Драгана Грковић

Драгана Грковић

Стручни сарадник у посебним условима - социјални радник

Биљана Гајин

Биљана Гајин

Стручни сарадник у Дневном боравку

Власта Хрехор

Власта Хрехор

Стручни сарадник у Дневном боравку

Лидија Вујаклија

Лидија Вујаклија

Дефектолог наставник у посебним условима - дефектолог подршка

Немања Товирац

Немања Товирац

Наставник практичне наставе са одељенским старешинством у посебним условима

Ирена Стефановић

Ирена Стефановић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Мира Кривошић

Мира Кривошић

Дефектолог наставник у посебним условима - додатна подршка

Татјана Товирац

Татјана Товирац

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Јелена Јовановић

Јелена Јовановић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Драгана Миловац

Драгана Миловац

Дефектолог наставник у посебним условима

Оливера Николић

Оливера Николић

Дефектолог наставник у посебним условима

Верица Ракић

Верица Ракић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

 Милена Бјељац

Милена Бјељац

Дефектолог наставник у продуженом боравку у посебним условима

Радмила Вујчић - Јуришић

Радмила Вујчић - Јуришић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Катарина Хорват

Катарина Хорват

Дефектолог наставник у посебним условима

Лидија Кошутић

Лидија Кошутић

Дефектолог наставник у посебним условима

Радмила Тривановић

Радмила Тривановић

Дефектолог наставник и наставник практичне наставе са одељенским старешинством у посебним условима

Душица Зарић

Душица Зарић

Наставник енглеског језика у посебним условима

Тијана Ђурић

Тијана Ђурић

Дефектолог наставник у посебним условима

Јелена Миладиновић

Јелена Миладиновић

Дефектолог наставник у комбинованом одељењу од три разреда у посебним условима

Мирушка Шћевак

Мирушка Шћевак

Наставник практичне наставе са одељенским старешинством у посебним условима

Јелена Станишев

Јелена Станишев

Наставник предметне наставе са одељенским старешинством у посебним условима - информатика

Марија Будимир

Марија Будимир

Наставник предметне наставе са одељенским старешинством у посебним условима

Јелена Ранђеловић - Токовић

Јелена Ранђеловић - Токовић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Mаја Иванковић

Mаја Иванковић

Сарадник за израду дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметњама у посебним условима

Андреа Дворницки - Мацхо

Андреа Дворницки - Мацхо

Наставник предметне наставе са одељенским старешинством у посебним условима - музичко

Душица Спасић - Младеновић

Душица Спасић - Младеновић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Ирена Стојшић

Ирена Стојшић

Наставник предметне наставе са одељенским старешинством у посебним условима - српски језик

Бојана Симовић

Бојана Симовић

Дефектолог наставник у комбинованом одељењу од три разреда у посебним условима

Ивана Мирковић

Ивана Мирковић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Валерија Калинић

Валерија Калинић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Марина Масларевић

Марина Масларевић

Дефектолог наставник у посебним условима