Специфичности ШОСО ,,Антон Скала''

ШОСО „Антон Скала“ је међуопштинска школа која обухвата ученике са територије чак три општине-Стара Пазова, Инђија и Пећинци. Основана је са задатком да категорија деце са сметњама у развоју путем образовно-васпитног процеса са свим специфичностима које оно са собом носи, пружи помоћ и подршку да се боље социјализују и интегришу у друштвену заједницу и својим образовањем, на свој начин, допринесу њеном напретку и развоју.

Куриозитет у организацији и планирању образовно-васпитног рада у школама овог типа је чињеница да је ШОСО „Антон Скала“ била прва и дуги низ година једина школа која је дефектолога увела у редовне школе, за потребе превентивно-корективног рада још 1998. године. На тај начин, подршку редовним школама промовисала је много пре него што се та потреба показала као неопходна и званично исказана законском регулативом у Закону о основама система васпитања и образовања. Осим тога, специфичност школе огледа се у томе што њен стручни кадар пружа подршку и својим ученицима у подручним одељењима у логопедском и корективно-превентивном раду

12.06.2013. године Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице на захтев школе за верификацију доноси Решење и даје сагласност о обављању проширених делатности ШОСО „Антон Скала“ за:

  • Делатност дневне бриге о деци, која обухвата дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање деце са посебним потребама (шифра 88.91)
  • Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама (шифра 88.10) и
  • Остала непоменута социјална заштита без смештаја (шифра 88.99).

Оно што свакако представља специфичност школе су резултати и иновације које је школа и њен руководећи стручни кадар постигла својом свакодневном упорном борбом и залагањем за право сваког детета и младог човека да добије адекватну стручну помоћ и подршку у току, али и након завршеног образовно-васпитног процеса. Континуирана сарадња са многобројним установама и организацијама, владиним и невладиним сектором, аплицирање путем неколико веома значајних ЕУ пројеката, школа је међу првима увела иновативне социјалне услуге у делокругу свог рада и тиме постала лидер међу школама овог типа у смислу свеобухватности популације деце и разноврсности услуга и третмана које пружа.

Септембра 2010. године школа је постала пружалац социјалне услуге Дневни боравак за младе са сметњама у развоју „Искорак“, покренуте из програма „Покретања социјалних услуга у локалној заједници“, а који је финансирао Фонф за социјалне иновације у сарадњи са УНДП-ом. Након завршетка пројекта, на седници СО Стара Пазова од 11. јуна 2010. године, Одлуком о оснивању Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју (бр. 011-33/2010-1).

Такође, од 2011. године школа је пружалац социјалне услуге „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њиховом породицама“ постевљене пројектом у оквиру програма ИПА 2008. „Социјална инклузија“ коју је спровела и финансирала Делегација Европске уније у Србији у партнерству са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, а уз подршку УНИЦЕФ-а. Након завршетка пројекта, на седници СО Стара Пазова од 22.10.2013. године, Одлуком о оснивању Службене помоћи у кући деце са сметњама у развоју у њиховим породицама (бр. 011-66/2013-1).
Школа је организовала превоз ученика сопственим комби-возилом које је обезбедила у сарадњи са „Делта фондацијом“ са којом је организовала акцијску продају личних предмета познатих личности из области културе, спорта и уметности. На исти начин, школа је опремила текстилну редионицу најсавременијим машинама за шивење.

И последња у низу иновативних услуга која представља специфичност делокруга рада наше школе је оснивање Холистичко-рехабилитационог центра „Ослонац“ који је опремљен и прилагођен особама са инвалидитетом и садржи слану, сензорну и собу за опуштање у којима се пружа подршка деци и младима са различитим развојним потешкоћама-поремећаји пажње, различите врсте сензорног оштећења и одређене здравствене потешкоће.