Основно образовање

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Индивидуални образовни план

Асистивна технологија

Реедукација психомоторике

Логопедске вежбе

Секције

Продужени боравак

Издвојена одељења

Подршка у редовним школама и предшколским установама

Сензорна соба за стимулацију

Слана соба за халотерапију

Организовани превоз

Сензорна соба за релаксацију