СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Континуирана сарадња са многобројним установама и организацијама, владиним и невладиним сектором, аплицирање путем неколико веома значајних ЕУ пројеката, ШОСО ,,Антон Скала”  је међу првима увела иновативне социјалне услуге у делокругу свог рада и тиме постала лидер међу школама овог типа у смислу свеобухватности популације деце и разноврсности услуга и третмана које пружа. Захваљујући свакодневном упорном борбом и залагањем, школа и њен руководећи стручни кадар изборили су се за право сваког детета и младог човека да добије адекватну стручну помоћ и подршку у току, али и након завршеног образовно – васпитног процеса.

ДНЕВНИ БОРАВАК ,,ИСКОРАК''

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ

ХОЛИСТИЧКИ-РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР ,,ОСЛОНАЦ''