Kaдровска структура у ШОСО "Антон Скала" и услугама социјалне заштите

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ШОСО “АНТОН СКАЛА” 2023. ГОДИНЕ

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ИСКОРАК“

У оквиру социјалне услуге Дневни боравак за младе са сметњама у развоју, кадровску
структуру чине:
– Руководилац социјале услуге – дефектолог – специјални педагог
– Дефектолог – олигофренолог

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ

У оквиру социјалне услуге Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и њихове
породице, кадровску структуру чине:
– Руководилац социјалне услуге – дефектолог – олигофренолог
– Психолог
– Дефектолог – соматопед
– Дефектолог – логопед
– 3 неговатељице

ХОЛИСТИЧКО РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР „ОСЛОНАЦ“

У оквиру социјалне услуге Холистичко рехабилитациони центар „Ослонац“, кадровску
структуру чине:
– Руководилац социјалне услуге – дефектолог- специјални педагог
– Психолог
– Педагог
– Доктор медицине – специјалиста педијатрије
– 2 дефектолога – олигофренолога
– 1 дефектолог – соматопед
– 1 дефектолог – специјални педагог