Дневни боравак “Искорак”

Дневни боравак “Искорак”

Дневни боравак “Искорак” је локална социјална услуга којом млади са сметњама у развоју, путем осмишљених програма и третмана развијају своје очуване способности у појединим подручјима индивидуалног развоја и оспособљавају се за што самосталније обављање основних животних активности и задовољење својих потреба као основних животних активности и задовољење својих потреба као и припрему за самостални живот уз подршку.

Кроз дневни боравак корисници задовољавају своје:

 • Социјалне потребе (рад у вршњачкој групи, психолошка подршка, организација времена и дневног ритма, социо-едукативне радионице за подршку у осамостаљивању)
 • Развојне потребе (вештине старања о себи, комуникацијске вештине, јачање самопоздања и самопоштовања, квалитетнији живот корисника у свом природном кружењу)
  Инклузивне потребе (укључивање у друштвену односно локалну заједницу)

Програмске активности дневног боравка

Обавезне програмске активности

 • Обављање свакодневних животних активности као што су: одржавање личне хигијене, хигијене простора, припрема једноставних оброка, ритам дана и сл.
 • Сналажење у свакодневном животу и то: понашање на јавним местима, орјентација у времену и простору и сл.
 • Развој групне динамике кроз подизање нивоа друштвености корисника и његове отворености ка групи и групном функционисању.

Програмске активности радионица за радно ангажовање

 • Радионица за израду папирне галантерије (израда разних употребних и украсних предмета од различите врсте папира)
 • Кулинарска радионица (упознавање, разликовање, набавка и складиштење различитих врста намирница и припрема једноставних оброка).

Изборне програмске активности

 • Ликовна радионица (цртање, сликање, колаж..)
 • Рекреација са елементима реедукације психомоторике (подизање нивоа квалитета психовизичког стања корисника, његовог локомоторног система кроз групне вежбе, тимске игре, релаксацију…)
 • Психолошка радионица (препознавање и разумевање својих и текућих емоција, кориговање непримереног понашања…)
 • Музичка радионица (развој позитивног односа према музици кроз слушање музике и извођење покрета)
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image