О школи

ШОСО „Антон Скала“ је међуопштинска школа која обухвата ученике са територије чак три општине-Стара Пазова, Инђија и Пећинци. Основана је са задатком да категорија деце са сметњама у развоју путем образовно-васпитног процеса са свим специфичностима које оно са собом носи, пружи помоћ и подршку да се боље социјализују и интегришу у друштвену заједницу и својим образовањем, на свој начин, допринесу њеном напретку и развоју.

Сазнај више

ШОСО „Антон Скала“ носи назив чувеног педагога и дефектолога с краја 19. и почетка 20. века, пионира у области дефектолошке теорије и праксе. То је међуопштинска школа у којој се скоро 45 година васпитавају и образују деца са сметњама у развоју укључујући и децу са аутистичним спекртом. Куриозитет у организацији и планирању образовно-васпитног рада у школама овог типа је чињеница да је ШОСО „Антон Скала“ била прва и дуги низ година једина школа која је дефектолога увела у редовне школе, за потребе превентивно-корективног рада још 1998. године. На тај начин, подршку редовним школама промовисала је много пре него што се та потреба показала као неопходна и званично исказана законском регулативом у Закону о основама система васпитања и образовања. Осим тога, специфичност школе огледа се у томе што њен стручни кадар пружа подршку и својим ученицима у подручним одељењима у логопедском и корективно-превентивном раду

 Школа се дуго бавила само основним образовањем својих ученика, а у годинама које су долазиле амбиоциозно је ширила спектар свога деловања.

Данас  наша школа је подстицајна средина за учење али и живот у складу са потребама и интересовањима ученика и времена у коме живе, у њој се уважавају различитости, развија самосталност и брига о себи и другоме, наши ученици иду у сусрет будућности која долази, а  наставници и комплетно особље школе су им у томе  подршка.

 

 

Упознајте наш колектив

Зближавање је почетак, остајање заједно је напредак, сарађивање је успех. – Хенри Форд

Драгана Грковић

Драгана Грковић

Стручни сарадник у посебним условима - социјални радник

Веселка Совиљ

Веселка Совиљ

Помоћник директора и организатор практичне наставе

Ана Антонијевић - Ракић

Ана Антонијевић - Ракић

Стручни сарадник у посебним условима - педагог

Лидија Вујаклија

Лидија Вујаклија

Дефектолог наставник у посебним условима - дефектолог подршка

Немања Товирац

Немања Товирац

Наставник практичне наставе са одељенским старешинством у посебним условима

Ирена Стефановић

Ирена Стефановић

Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима

Наша мисија

  усвајање знања и вештина кроз индивидуални темпо развоја сваког ученика у складу са њиховим инересовањима и потребама

перманентно усавршавање свих учесника у образовно-васпитном процесу који негују међусобно разумевање и размену мишљења и идеја

♥ да освестимо и сензибилишемо локалну средину и ширу друштвену заједницу да имају више емпатије за проблеме, али и више слуха за успехе наших ученика

♥  негујемо стручан, одговоран и посвећен однос према ученицима и њиховим родитељима и на тај начин подстичемо међусобни партнерски однос

♥ подстичемо добре односе међу запосленима, засноване на толеранцији, уважавању, сарадњи, истраживачком и тимском раду

 

Визија школе

Своју школу видимо као модерну, отворену школу са атрактивним образовним услугама, школу која тежи активној улози у свом окружењу и ослушкивању потреба и интереса тог истог окружења уводећи нове образовне профиле у трогодишњем средњем стручном образовању. Видимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, а неће те промене само пратити. Школу видимо и као ресурсни центар који би повезао рану интервенцију и третман, предшколско и школско као и средње образовање и васпитање, сервисне услуге у виду пружања свих врста подршке и помоћи свима који се налазе у инклузивном процесу, дневни боравак за младе, али и старије особе са инвалидитетом и радне центре помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама, холистичко рехабилитациони центар и сензорно-терапеутски врт.

 

v

Рекли су о нама

“Као родитељ  сам јако задовољна посвећености деци, учитељи су спремни на сарадњу и ту су за нас да нам сваки проблем учине лакшим.”

“Моје дете коначно одлази са осмехом у школу јер је сигурно и безбедно, и зна да је прихваћен од стране деце и наставника.”

” Радећи као лични пратилац у Школи осећам задовољство због боравка и рада у пријатном окружењу где запослени функционишу као јединка.”