Школа за основно и средње образовање ,,Антон Скала''

IШОСО „Антон Скала“ носи назив чувеног педагога и дефектолога с краја 19. и почетка 20. века, пионира у области дефектолошке теорије и праксе. То је међуопштинска школа у којој се скоро 45 година васпитавају и образују деца са сметњама у развоју укључујући и децу са аутистичним спекртом.

Свој развојни пут школа је започела са свега 12 наставника, али и са великом жељом и амбицијом да својим ученицима обезбеди адекватно образовање и васпитање кроз стручни третман, пре свега, дафектолога који су чинили, а и данас чине окосницу наставног кадра, а касније и кроз рад наставника других профила и стручних сарадника.

Дуго се школа бавила само основним образовањем својих ученика. У годинама које  су долазиле, она је амбициозно ширила спектар свог деловања и то, како у погледу оспособљености да ради са све широм популацијом ученика са сметњама у развоју у смислу обухвата најразличитијих типова ометености, тако и у погледу обезбеђивања континуитета у стручном оспособљавању у школи након завршеног осмогодишњег школовања.

Настава у ШОСО “Антон Скала” се одвија у једној смени са добро испланираним и организованим ваннаставним активностима које се одвијају након предвиђених часова наставе. За ученике првог циклуса основношколског образовања организован је продужени боравак који се одвија у такозваној виртуелној учионици са интерактивном таблом и свим погодностима које она пружа ученицима.

Кадровску структуру школе чини 35 наставника од чега 26 дефектолога, 2 стручна сарадника, педагог и социјални радник, сарадник за израду дидактичких средстава и помагала за децу са сензомоторичким сметњама, медицинска сестра, 3 административна и 3 помоћна радника. Руководећи кадар чине директорка и помоћница директорке.

Основна школа за децу са сметњама у развоју се похађа по редовном школском програму за први и други циклус основног образовања и васпитања, али на основу Индивидуалног образовног плана који за сваког ученика, на основу његових потреба, израђује стручни Тим за инклузивно образовање.

Школски програм за сваки разред садржи обавезне наставне предмете, обавезне изборне и изборне наставне предмете. Такође, ученици основне школе су у могућности да поред наведених наставних предмета похађају и часове индивидуалне наставе у оквиру којих добијају подршку логопеда и реедукатора/соматопеда. Наставници индивидуалне наставе, у оквиру часова стимулишу развој говора и језика, психомоторике, перцептивних и моторичких функција.

 

Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-715/94-03 од 11.04.1995. године Специјална основна школа „Антон Скала“ преименује се у Школа за основно и средње образовање „Антон Скала“ (у даљем тексту ШОСО) и региструје и за средње образовање у трогодишњем трајању за подручје рада текстилство и кожарство – образовни профил ручни ткач и за подручје рада машинство и обрада метала – образовни профил бравар. Као ШОСО „Антон Скала“ уписана је у судски регистар Привредног суда Сремска Митровица 26.12.1995. године под бројем фи-1149/95.

Септембра 1997. године ШОСО „Антон Скала“ проширује делокруг свог рада и на територију општине Пећинци, отворивши своје пето подручно одељење, поред одељења у Новој Пазови, Инђији, Чортановцима и Бешки.

  Донација креативног материјала за ученике

  Донација креативног материјала за ученике

  Ученици наше школе  имаће могућност да буду још креативнији и вреднији у овој школској години захваљујући Локалној фондацији Стара Пазова која је донирала  креативни...

  Радионица на тему ,, Вршњачко насиље”

  Радионица на тему ,, Вршњачко насиље”

  ​ Са ученицима старијих разреда кроз презентацију и пригодне фотографије и описе на тему вршњачког насиља, лепог и непримереног понашања у школи и ван ње, разговарале...

  Обележавање Дана планете Земље

  Обележавање Дана планете Земље

  Ученици издвојеног одељења наше школе у Инђији обележили су Дан планете Земље са слоганом ,,Обновимо нашу Земљу'' 22.04.2023. са наставницом Бојаном Симовић.  Обновили...

  Светски Дан здравља 07.04.2023.

  Светски Дан здравља 07.04.2023.

  Ученици издвојеног одељења наше школе у Инђији обележили су Светски дан здравља 7.04.2023. са наставницом Бојаном Симовић. Гост нашег одељења био је др Јован Симовић...