Помоћ у кући деци и младима са сметњама у развоју и њиховим породицама

Услуга Помоћ у кући обухвата услуге пружања подршке породици у обављању свакодневних кућних послова, нези детета и чувању детета у смислу провођења структуираног времена са дететом. Све активности које се реализују, доприносе оснаживању породице и осамостаљивању детета.

Услуга Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама је намењена деци са телесним инвалидитетом, деци са сензорним инвалидитетом, деци са вишеструком ометеношћу, деци са аутизмом и деци са тежим хроничним обољењима.

Услуга Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама се пружа оним корисницима и њиховим породицама када је тој породици потребна подршка, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама детета са смањеним функционалним способностима, изазваним инвалидитетом/болешћу, и потребама њихових породица. Услуга је  конципирана на праву детета на живот у породичном окружењу, праву на оптималном коришћењу личних капацитета и развој свих потенцијала, праву на интеграцију, укључивање и учествовање у социјалном окружењу.

Сврха услуге Помоћ у кући састоји се у унапређењу квалитета живота детета у властитој социјалној средини и породичном окружењу кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина које доприносе осамостаљивању детета.

Корисници услуге Помоћ у кући деци са сметњама у развоју и њиховим породицама су деца и млади до 18 година као и лица до 26. година код којих је продужено родитељско старање или су лишена пословне способности, која живе у природним, старатељским, или хранитељским породицамаса пребивалиштем на територији општине Стара Пазова, код деце и младих са сметњама у развоју који захтевају I и  II степен подршке у свакодневном функционисању.

Услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама омогућава подршку породицама у руралним, рубним подручјима општине, којима су због сиромаштва или удаљености од језгра насеља недоступне остале услуге социјалне заштите. Корисници ове услуге  споро и тешко усвајају радне, хигијенске и друге навике, те су неопходна  дужа и честа понављања, показивања, упућивања на обављање ових радњи.

Услуга помоћ у кући обухвата услуге пружања подршке породици у обављању свакодневних кућних послова, нези детета и чувању детета у смислу провођења структуираног времена са дететом. Све активности које се реализују,  доприносе оснаживању породице, смањењу стреса чланова породице, растерећивање чланова породице од једног дела обавеза везаних за задовољавање свакодневних потреба дететакако би се смањила могућност  тзв „изгарања“ чланова породице услед континуиране неге и подршке које пружају  детету са сметњама у развоју.

Активности услуге

Реализацијом активности услуге Помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ која, у складу са претходном проценом потреба корисника и њихове породице, може обухватати:

  1. помоћ у обезбеђивању исхране (набавка намирница, припремање лаких оброка и припрема свежих напитака),
  2. помоћ у одржавању личне хигијене детета (одржавање личне хигијене, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, сечењу ноктију),
  3. пружање услуга лаичке породичне неге укључујући по потреби: контролу узимања лекова, помоћ при кретању и одласку у тоалет, једноставну релаксирајућу масажу, набавку и надгледање узимања лекова прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака, одвођење на лекарске прегледе, а према потреби и обезбеђивање доступности основне здравствене неге,
  4. чување и анимацију детета односно провођење структуираног слободног времена са дететом (игра едукативним играчкама, стимулација пажње кроз читање, причање прича, певање песмица, њједноставне вежбе, шетња),
  5. рад стручног радника са дететом и члановима породице, зависно од степена потребне подршке детету, пружање саветодавне подршке у остваривању права из домена образазовања, правне, здравствене и социјалне заштите, пружање психосоцијалне подршке детету и члановима њихових породица у циљу оснаживања породице .

Главне активности услуге ПУК спроводе се у кућама корисника кроз рад неговатељица и стручних радника. Зависно од степена  потребне подршке израђује се индивидуални план подршке за сваког корисника који обухвата процену потенцијала корисника, односно преосталих способности, активности, жељене исходе и динамику којом се активности спроводе, одређује се и место где ће се спроводити третман (по потреби користе се кабинети школе у раду стручних радника логопеда и дефектолога).

Донација креативног материјала за ученике

Донација креативног материјала за ученике

Ученици наше школе  имаће могућност да буду још креативнији и вреднији у овој школској години захваљујући Локалној фондацији Стара Пазова која је донирала  креативни...

Радионица на тему ,, Вршњачко насиље”

Радионица на тему ,, Вршњачко насиље”

​ Са ученицима старијих разреда кроз презентацију и пригодне фотографије и описе на тему вршњачког насиља, лепог и непримереног понашања у школи и ван ње, разговарале...

Обележавање Дана планете Земље

Обележавање Дана планете Земље

Ученици издвојеног одељења наше школе у Инђији обележили су Дан планете Земље са слоганом ,,Обновимо нашу Земљу'' 22.04.2023. са наставницом Бојаном Симовић.  Обновили...

Светски Дан здравља 07.04.2023.

Светски Дан здравља 07.04.2023.

Ученици издвојеног одељења наше школе у Инђији обележили су Светски дан здравља 7.04.2023. са наставницом Бојаном Симовић. Гост нашег одељења био је др Јован Симовић...