Пријатељи наше школе

1. Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“ – Нови Сад
2. „ЧИСТОЋА“ – Стара Пазова, Змај Јовина б.б.
3. Albon engineering manufacturing DOO – Шимановци, Доситејева 31
4. „ROTARY KLUB“ – Стара Пазова, Ћирила и Методија 2
5. „ПЛАМЕН ДОО“ – Инђија, Краља Петра l б.б
6. „Милшпед АМЛ ДОО“ – Београд, Булевар Зорана Ђинђића 121
7. Сава Дедајић – Јавни бележник – Стара Пазова, Змај Јовина 8
8. „ГАСТЕХ ДОО“ – Инђија, Краља Петра l б.б.
9. „НИКСАН“ СР – Нова Пазова, Четврта Индустријска 9
10. „МЕДА-ЕЛ“, Данила Киша 40
11. Производно трговинско предузеће ИВАНЧИЋ И СИНОВИ – Београд, Палмотићева 13
12. ПИОНИР ПЕТРОЛ ДОО – Стара Пазова, Ћирила и Методија 2
13. „Агроунија ДОО“ – Инђија, Војводе Путника б.б.
14. „МЕДИУС ДОО“ – Нова Пазова, Четврта Индустријска 12
15. COMPIX DOO – Стара Пазова
16. STREIT NOVA DOO – Стара Пазова, Европска 11
17. ДРИНА ПЛАСТИКА – 86 – Нова Пазова, Индустријска зона б.б.
18. GRUBIN EKSPORT – INPORT DOO – Стара Пазова, Тајовског 4
19. ЋСтамевски ДОО“ – Стара Пазова, Карађорђева 9
20. Црномарковић Радмила
21. COOPSERVICE BMK – Стара Пазова, Светосавска 9
22. „Шовљански“ – Стара Пазова, Виноградарска 27А
23. „ЈОBIX DOO“ – Стара Пазова, Вука Караџића 15