ХОЛИСТИЧКИ-РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ЦЕНТАР ,,ОСЛОНАЦ''

Холистичко-рехабилитациони центар „ОСЛОНАЦ“ је смештен у дворишту ШОСО „Антон Скала“. Намењен је деци са сметњама у развоју која већ користе дневне услуге социјалне заштите, ученицима ШОСО „Антон Скала“, као и ученицима из типичних школа са територије општине Стара Пазова који имају подршку дефектолога, а неопходна им је сензорна стимулација у третману или халотерапија.

Услуга подразумева холистички приступ особи у области образовања, развоја социјалних вештина, здравља и инклузији у друштву.

Холистичко-рехабилитациони центар кроз услугу задовољава све на једном месту, а то су  психолошке, образовне, медицинске и социјалне потребе ученика и корисника.

Организациона структура центра

Стручни тим Холистичко-рехабилитационог центра чине: дефектолог, психолог, педагог, педијатар и координатор услуга.

Сви стручњаци из тима су прошли Обуку за терапеутски рад у Сензорној соби и Тренинг Холистички принцип рада са људима.

Рад дефектолога одвија се у све 3 просторије: Сензорној соби, Белој соби и Сланој соби.

Педијатар ради пријемну процену соматског стања детета, одређује динамику и трајање третмана у сланој соби, прати соматско стање детета и по завршетку третмана ради контролни преглед.

Психолог и педагог раде заједно у тиму на пријемној процени, изради ИПП-а, евалуацији, саветодавном раду са родитељима и са ПП службама типичних школа.

Координатор услуге руководи услугом, организује рад центра, учествује у изради ИПП-а, евалуацији, израђује годишњи план рада услуге и извештај годишњег плана услуге. Одговоран је за рад центра.

 

Пријем корисника у центар

Корисници се упућују у Холистичко-рехабилитациони центар на основу:

1. ИОП-а који израђује стручни тим школе за сваког ученика који има потребу за сензорном стимулацијом

2. ИПП-а који израђује стручни тим услуге социјалне заштите из које корисник долази (ПУК и ДБ Искорак), а има потребу за сензорном стимулацијом и халотерапијом

Пријемна процена врши се пре коришћења услуге, у периоду од 15 дана од пријема захтева.

Пријемна процена обухвата:

1.Став корисника и других лица значајних за корисника и њихова очекивања од услуге

2.Потребе корисника за коришћење услуге

3.Капацитет ХРЦ да задовољи потребе корисника

4.Приоритет за пријем-датум коришћења услуге или уписивања на листу чекања (Од укупно 98 деце који су били потенцијални корисници и имали потребу за сензорном стимулацијом, на основу чеклисте „Сензорна интегративна дисфункција“ обрађени су сви корисници, изабрано је 30 приоритетних корисника а остали су на листи чекања)

5.Способноси и приоритетне потребе потенцијалног корисника

СЕНЗОРНА СОБА ЗА СТИМУЛАЦИЈУ

Сензорна соба је високоспецијализована интерактивна просторија у којој се налази опрема за стимулацију чула у циљу сензорне интеграције.

У сензорној соби деца кроз игру, на безбедан и занимљив начин усвајају нове садржаје и уче нова знања и вештине, а подстиче се и њихов психомоторни развој.

То је, практично, интерактивна соба у којој терапеут контролише опрему у соби и дозира стимулусе за свако чуло, прилагођава их индивидуалним потребама сваког корисника.

Сензорна стимулација неопходна је у раду са:

  • децом и младима са вишеструким сметњама у развоју
  • Аутизмом
  • АДХД-ом
  • Деци и младима који имају поремећај пажње
  • Деци и младима са свим врстама сензорног оштећења.

,,БЕЛА СОБА“  ЗА РЕЛАКСАЦИЈУ 

„Бела соба“ је сензорна соба  намењена за опуштање чула и релаксацију. Користи се у комбинацији са сензорном собом за стимулацију у зависности од индивидуалних потреба деце и младих комбиновањем различитих врста стимулуса (светло, звук…)

Циљ је да се помогне деци и младима да достигну стање смирене будности, да се код корисника уочи смањени ниво напетости, анксиозности, агресивних и аутоагресивних испада, као и побољшање намерне задатку усмерене пажње.

 

,,СЛАНА СОБА” ЗА ХАЛОТЕРАПИЈУ

Халотерапија или терапија сољу је терапеутски метод заснован на принципима микроклиме слане пећине. То је метод у којем суви ваздушни аеросол има важну улогу у ублажавању здравствених проблема.

Представља помоћну методу лечења која редукује употребу лекова, потпуно је природна, без нуспојава и ризика. Делује опуштајуће на нервни систем особа које је користе, а због пријатног и креативног амбијента омогућава деци да кроз игру и забаву побољшају своје опште здравствено стање.

Слана соба је намењена корисницима који имају респираторна обољења: ХОБП, обољења коже, код нервозе, лоше концентрације.

Овако наши корисници доживљавају ХРЦ ,,Ослонац”

Тома: „Кад идемо у супер собу?“

Никола: „Јел можемо да идемо у ону собу где јако дишемо?“

Јана: „Идемо да гледамо рибице и да одмарамо.“